Down to content

The Spectra® Üstyapı Optimizasyon Sistemi

Spectra® Üstyapı Optimizasyon Sistemi, Tensar TriAx® geogridleri kullanan üstyapı performansını optimize etmek için kapsamlı bir yaklaşımdır. Sistem, mekanik olarak stabilize edilmiş katmanın (MSL) bir çok faydalarını kullanmaktadır. Sistem, daha kuvvetli ve dayanıklı üstyapı oluşturmak için TriAx geogrid ile stabilize edilmiş agrega katmanından oluşmaktadır.

Spectra Sistemi, sadece MSL'den daha fazlasıdır. Tensar sunduğu tüm uzman tavsiyesi, deneyimi, dizayn aletleri, destek ve servisini içermektedir; üstyapı dizayn mühendisleri ve taşeronları için komple bir çözümdür.


Spectra Üstyapı Optimizasyonu Sistemi, üstyapı bölümlerini optimize ederek daha az üstyapı inşaatı maliyeti olmasını sağlayabilmektedir. Araştırmalar göstermiştir ki, sistemin kullanılması ile asfalt katman kalınlığı genel olarak %15-30 oranında ve agrega katman kalınlıkları da %25-50 oranında azaltılmaktadır.

Buna ek olarak, ömür döngüsü maliyet analizleri göstermektedir ki, Spectra Üstyapı Optimizasyonu Sistemi, stabilize edilmemiş üstyapı katmanı ile aynı kalınlıktaki üstyapının uzun vadeli servis ömrünü beş katına kadar arttırabilmektedir. Kazanımlar, azaltılmış bakım maliyetleri ve rehabilitasyon bakım aralıklarının arttırılması ile elde edilmektedir.

Daha Az İnşaat ve Bakım Maliyetleri ile Daha Fazla Performanslı Yollar

Spectra Üstyapı Optimizasyonu Sistemi, düşük hacimli, az trafikli şehir yollarından ve araba parklarından yüksek trafikli ve ağır işler için olan endüstriyel yollara kadar tüm projelere uygulanabilmektedir.


Spectra Üstyapı Optimizasyon Sistemi, otoyol projelerinin ekonomisini ve performansını şu şekilde geliştirmektedir:

  • Tesis, işçilik ve malzeme kaynakları için istekler ayrıca zorluk çıkaran uzun sözleşmeli programların gereksinimleri azaltılır 
  • Fazladan hafriyat ve kazı derinliği, atık ve dolgu miktarını önlemek için basitleştirilmiş ve hızlı inşaat yöntemi
  • Bağımsız agrega katmanları ve bağımlı asfalt katmanları da dahil olmak üzere üstyapı katmanlarının kalınlığı azaltılır
  • Güvenirliliği, dayanıklılığı ve servis edilebilirliği arttırılmaktadır
  • Uzatılmış servis ömrü boyunca azaltılmış bakım gereksinimi
  • Ömür sonu hurda değeri yükseltilir
  • İnşaat ve tüm ömür döngüsü maliyetleri azaltılır


Need help?

Product Literature