Down to content

TensarTech® Stratum® Temel Şilte Sistemi

Yumuşak temel toprakları olduğu zaman pahalı kazık işlemi ve derin zemin temel uygulamaları yerine, TensarTech® Stratum® Temel Şilte Sistemleri alternatif olarak toprak seti inşaatı için kullanılabilmektedir ve sıklıkla zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamaktadır.

Zayıf ve değişken zemin üzerinde yeni toprak set inşa edilecekse, atık depoları ve bataklık alanlarda da dahil, TensarTech Stratum
Temel Şilte Sistemi 1mt derinliğinde sağlam temel platformu oluşturmaktadır. Bu da farklı oturmanın etkilerini en aza indirmektedir, yana doğru dağılmayı önlemektedir ve taşıma kapasitesini arttırmaktadır, stabiliteyi geliştirmektedir ve dolgunun yerleştirilmesini hızlandırmaktadır.


Genel olarak hafriyata ve alt toprağın değiştirilmesine hiç gerek yoktur, çünkü Temel Şiltesi doğrudan zayıf toprağın üzerine inşa edilmektedir ve sağlam radye temel oluşturmak için granül malzeme ile doldurulmaktadır. Temel Şiltesi, devamlı olan hücresel yapıya sahip olup Tensar TriAx® geogridi tabana serilerek, hücre duvarları Tensar tek eksenli geogridleri ile oluşturularak ve kesişimlerde basit polimer çubuklar veya bodkinler kullanılarak inşa edilmektedir. Doldurma işlemi yapıldıktan sonra şilte gerekirse, konsolidasyonu hızlandırmak için dikey fitil drenajlara imkan verecek şekildedir. TensarTech Temel Şilte sistemi, stabiliteyi arttırmaktadır ve yatay dağılmayla birlikte en üst oturma değerini azaltmaktadır ve eşit şekilde olan kontrollü oturmaya imkan vermektedir.

TensarTech Stratum Temel Şilte Sistemi, tam dizayn desteği ile birlikte sunulmaktadır ve deneyimli mühendislerimiz tarafından inşaat desteği sağlanmaktadır. Ücretsiz uygulama önerisi desteğinden, Profesyonel Garanti kapsamına kadar tam çözümü tek kaynakta kolayca bulabilirsiniz.


En kötü zemin koşulları üzerinde bile toprak set inşaatını yapmak için kapsamlı sistem

TensarTech® Stratum® Temel Şilte Sistemleri alternatif olarak toprak seti inşaatı için kullanılabilmektedir ve sıklıkla zaman ve maliyet açısından tasarruf sağlamaktadır.

TensarTech® Stratum® Temel Şilte Sistemi

  • Hızlı inşaat
  • Sıklıkla hafriyat ve değiştirme gerektirmez
  • Kazık veya zemin geliştirmesi için değerli bir alternatiftir
  • Eşit ve kontrollü oturma
  • Yumuşak toprakların taşıma kapasitesini arttırabilmektedir
  • Fitil drenajlarla birlikte yatay drenajlara da imkan vermektedir
  • Zayıf temel içinde kaybolacak dolguyu azaltır
  • Tam dizayn servisi mevcuttur
  • Tek kaynaktan tüm ihtiyaçlarınız karşılanmaktadır

Need help?

Product Literature