Down to content

Tensar AR-GN Asfalt Güçlendirme gridi

Asfalt kaplamaların tamiri konusunda çatlama ve bozulma gibi problemleri önlemek için bir yöntem bulmak şarttır. Asfalt katmanlarının yapısal olarak güçlendirilmesi için Tensar AR-GN nin işe yaradığı ve servis ömrünü uzattığı ispatlanmıştır.

Yapısal olarak çok yüksek dayanıma, kesişim sağlamlığına ve yüksek kesit profiline sahip sağlam polipropilen gridden oluşmaktadır. AR-GN bir kompozittir ve termal olarak yapıştırılan tekstil kaplamaya sahiptir. Arkasında kullanılan kaplama izolasyonu kolaylaştırır, stres abzorbe eden membran yüzey olarak çalışır ve montaj sırasında bitüm ile temas edince uzun vadeli su bariyeri oluşturmaktadır. Yeni asfalt katmanı, mekanik olarak grid açıklıkları ile kilitlenerek güçlendirilmiş kaplama oluşturmaktadır. Asfaltın yapısı ile kilitlenmesi sayesinde ve gridin çok düşük gerilmelerde bile yüksek dayanıma sahip olmasıyla çatlamaya, özellikle de yorulma çatlamasına karşı mükemmel dayanım göstermektedir. Yeni asfaltın performansını geliştirerek AR-GN, güçlendirilmemiş kaplamalara göre katman kalınlığında %30 e kadar azaltma potansiyeline sahiptir.

Ayrıca, AR-GN kaplama yüzeyine yakın montajı yapılırsa düşük dayanımlı karışımlardan, yüksek çevre sıcaklığından ve yavaş, ağır tekerlek yükünden dolayı oluşan asfalt yorulmasına karşı dayanımı arttırmaktadır. Tensar AR-GN, efektif şekilde çalışabilmesi için üzerinde en az 70mm sıkıştırılmış asfalt tabakasına ihtiyaç duymaktadır. Bu nedenle genelde Tensar AR-GN, binder veya temel tabakası katmanlarının altında kullanılmaktadır. Sizin için nasıl faydalı olabileceğini buradan keşfedebilirsiniz.Kaplama içinde asfalt katmanlarının yapısal olarak güçlendirilmesi

Yeni asfaltın performansını geliştirerek AR-GN, güçlendirilmemiş kaplamalara göre katman kalınlığında %30 e kadar azaltma potansiyeline sahiptir.

Tensar AR-GN

  • Kaplamanın yapısal ömrünü uzatmaktadır
  • Yorulma çatlamasına karşı iyi dayanımı vardır
  • Dayanımı düşük temellere sahip veya baharda çözülmeden dolayı zayıflayan esnek yerel yolların üstüne yerleştikmek için çok uygundur
  • Yansıma çatlamasına karşı iyi dayanımı vardır 
  • Geleneksel yöntemler ile karşılaştırıldığında uzun vadede maliyet tasarrufu sağlamaktadır
  • Üst kaplamanın kalınlığında %35 e kadar potansiyel azaltma sağlayabilmektedir
  • Asfaltın yıpranmasını azaltmaktadır

Need help?