Down to content

Atık ve Saha Doldurma

Gölet ve atık kapatma

Endüstriyel atık sahaları ve çamur lagünleri, mühendisler ve işletmeciler için uzun yıllardır problem olmaktadır. Güvenli olmalıdırlar ayrıca çevre şartnamelerine uygun olmalıdırlar. Bu gibi sahaların üstünün kapatılması sırasında sahaya ulaşım çok zordur ve çevreye duyarlı, uzun vadeli olan bütçeyi aşmayacak çözümlere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu konuda Tensar Teknolojisi ile uzun yılların deneyimini kullanarak yenilikçi çözümler sunarak yardımcı olabilmektedir.


Tensar'ın zemin stabilizasyonundaki geniş uzmanlığı, geogridleri kullanma teknikleri ile güvenli ve garantili bir şekilde çamur lagünlerinin ve diğer endüstriyel atıkların kapatılmasında çok değerli olduğunu ispatlamıştır.

  • Gridler, çok zayıf zeminlerin üzerinde kullanılmaktadır ve ilk sahaya giriş için özel pratik bir çözüm olmaktadır
  • Tensar geogridleri ve geokompozitleri, dolgunun güvenlli yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasını sağlamaktadır
  • Bu mekanik olarak stabilize edilmiş katman sağlamaktadır ve taşıma kapasitesini arttırmaktadır - önceden kullanılamayan sahaların kullanıma açılmasını sağlamaktadır

Saha doldurma kaplama sistemi için güçlendirme ve destek

Modern mühendislik uygulanan dolgu sahaları güvenilir kaplama sistemleri gerektirmektedir. Alt kısımda sızmaları ve gaz kaçaklarını, üst kısımda kapatma sisteminin bir parçası olarak gazları tutmaktadır ayrıca yağmur ve karın içeri girmesini önlemektedir. Az geçirgen bariyerleri, kil, geomembran veya ikisinin kompoziti, gerilmeye maruz kalırsa efektif olarak çalışamaz. Tensar tek eksenli geogridleri, kaplama sisteminin içinde güçlendirme olarak kullanılarak çekme gerinimini limitlemektedir.


Tensar Teknolojisi: imkansızı yapabilmek

Güçlendirilmiş toprak sistemleri, maden duvarlarına karşı kaplama sistemi için düzgün bir yüzey oluşturmak için inşa edilmektedir ayrıca boşluk alanını maksimize etmektedir.

Saha doldurma uygulamaları şunları içermektedir:

  • Toprak kaplama stabilizasyonu, sızan drenaj malzemesinden dolayı geçici yüke maruz kalan saha doldurma zemin eğimleri gibi eğimlerde veya drenaj malzemesinin ve üst kapama toprağının ağırlığına karşı koyan eğimli kapama sistemlerindeki kayma hareketine karşı koymak için kullanılır.
  • Saha doldurma kapasitesi arttırılması, sırtına yükleme diye de bilinir, eski atık üzerine yeni mühendisliği yapılmış saha doldurması olduğu zaman oluşur. Alttaki eski atığın çözülmesi ile farklı oturmaların oluşmasında bile zemin kaplaması sağlamlığını yeni dolgu için korumak zorundadır.
  • Saha dolgusu kaplama desteği, alttaki yüzey profilinin düzenli olmaması durumunda gerekmektedir; saha dolguları sıkça dik yamaçları olan eski maden ocaklarının içine yerleştirilmektedir. Güçlendirilmiş toprak sistemleri, maden duvarlarına karşı kaplama sistemi için düzgün bir yüzey oluşturmak için inşa edilmektedir ayrıca boşluk alanını maksimize etmektedir.

Need help?

Product Literature