Down to content

Kamu Hizmetleri ve enerji

Enerji endüstrisi tarafından uzaktaki sahaların kullanımı arttıkça, ağır yükleri taşıyabilen ulaşım yolları ve çalışma platformlarını oluşturmak daha çok önem kazanmaktadır. Tensar dünya çapında büyük enerji arama, üretimi ve dağıtım firmaları ile yaptığı uzun yıllardır elde ettiği deneyimle, çoğu zaman çok zor koşullarda, bu işlemin daha efektif ve daha az maliyetli olmasına yardım edebilmektedir.

Tensar Teknolojisinin katkısıyla uzaktaki sahalara hızlı ulaşım

Need help?