Down to content

Madencilik

Madencilik endüstrisi, pratik ve güvenli çözümler bulmaya gereksinim duyarken aynı zamanda maliyetlerde düşürülmelidir. Bu da tam Tensar Teknolojisinin size kazandırdığıdır: montajı hızlı olabilen hafif, kolay taşınabilen ürünler buna rağmen geleneksel alternatifleri performansta geçmektedir. Tensar, hem yüzey hem de yeraltı operasyonları için ürünler ve sistemlere sahiptir.

Yer altı madencilik uygulamaları

Tensar'ın Maden Sistemleri çok çeşitli yer altı maden ve tünel uygulamalarını kapsamaktadır:

 • Tavan ve Kiriş Kontrolü - korozyona karşı korumalı polimer Tensar Tavan Şilteleri ile birlikte Tensar Madencilik Grid'i metal alternatifleri ile karşılaştırıldığında daha güvenli ve kolay montajlı olmaktadır
 • Uzun Duvar Perdeleri - Zincir Halkalarından farklı olarak, Minex Kaya Hasır perdesi yer üstünde bölümler halinde bir araya getirilebilir ve kolayca montaj için yeraltına ulaştırılabilir
 • Yüksek Duvar Perdeleri - güçlü, hafif Tensar Madencilik Gridleri çok dik yüzeyleri güven altına alır ve maden girişlerine düşebilecek parçaların kontrol edilmesini sağlar
 • Yol & Demiryolu Güçlendirmesi - Tensar TriAx geogridleri, ulaşım çeşitine göre bozulmayı önlemek veya demiryolu hat geometrisinin korunması için kullanılabilmektedir

Yüzey madencilik uygulamaları

Yüzey madencilik operasyonları, bir çok alanda Tensar sistemlerinden yararlanabilmektedir:

 • Servis yolları - Tensar TriAx geogridleri, kaplamasız servis yollarının performansını geliştirmek ve servis ömrünü uzatmak ayrıca taşıt bakımı ve dökülmesini azaltmak için kullanılmaktadır
 • Çalışma platformları - Tensar'ın geogridleri, zayıf zemin üzerinde taşıma kapasitesini arttırmak için ekonomik bir yöntemdir
 • Atık ve ana duvarlar - ağır yükleri ve tekrarlanan trafiği taşımak zorunluluk ise TensarTech Toprakarme Sistemleri ile yerel kazanılmış malzemenin kullanılması, kömür ocağı atığı gibi, mümkün olmaktadır
 • Yığma çözündürme - bu yöntemle değerli metalleri ayrıştırma sırasında toplayıcı borulara çok ağır yükler etki etmektedir. Tensar TriAx geogridlerinin çözündürme pedi tabanında mekanik olarak stabilize edilmiş katman oluşturmak için kullanılması sayesinde borular arasında parçaların sıkıştırılmasını sağlayarak ağır ekipmanları daha iyi desteklemek için cevherin taşıma kapasitesi arttırılmış olmaktadır
 • Atıktan su tahliyesi - Tensar geotekstil tüpleri, çok ufak malzemeleri bile ayırmakta ve tutmaktadır ve böylece geleneksel tüp sistemlerine göre büyük avantajlar sunabilmektedir
 • Atık göletlerinin kapatılması - geogridler dolgunun daha güvenli yerleştirilmesi ve sıkıştırılmasını sağlayıp konsolidasyonu ve yeniden kullanımı hızlandırmaktadır
 • Erozyondan koruma - Tensar'ın sistemleri, üst toprağın ıslah işleri sırasında korunması için inanılmaz efektif bir çözüm olabilmektedir

Zaman, inşaat maliyetleri ve CO2 emisyonlarında tasarruf

Tensar ürünleri kolay taşınması, hafifliği ve hızlı montajı ile zaman ve maliyet açısından çok büyük faydalar sunabilmektedir. Ayrıca, daha az taşıt hareketi gerektirmesi, daha fazla sahada kazanılan malzeme kullanımı sayesinde inşaat CO2 emisyonları neredeyse yarı yarıya azaltılmaktadır (güçlendirilmemiş dizayn ile karşılaştırıldığında).


Tensar Teknolojisi ile pratiklik ve üretkenlik maksimum olurken operasyon maliyeti minimumda tutulmaktadır

Madencilik endüstrisi, pratik ve güvenli çözümler bulmaya gereksinim duyarken aynı zamanda maliyetlerde düşürülmelidir. Bu da tam Tensar Teknolojisinin size kazandırdığıdır: montajı hızlı olabilen hafif, kolay taşınabilen ürünler buna rağmen geleneksel alternatifleri performansta geçmektedir.

Tensar madencilik bilgi birikimine sahiptir

Tensar, maden operasyonlarında dünya çapında bir çok deneyime sahiptir. Maden broşürü buradan yüklenebilmektedir ve bir çok vaka çalışması mevcuttur. Bu sayfanın üstündeki linklere tıklayıp daha fazla bilgi elde edebilirsiniz. Biz, hangi uygulama ve ortam olursa olsun ayrıca basit bir öneriden detaylı tam dizayna kadar dizayn ve montaj desteği sunabilmekteyiz.

Need help?

Product Literature