Down to content

Deniz ve Su yolları

Nehir, göl veya deniz kenarı olması fark etmez, deniz kenarında inşaat yapmanın kendine özel problemleri vardır. Tensar geogridleri, erozyon ürünleri ve TensarTech duvar sistemleri kullanarak mühendisler esnek, güvenilir ve çevre açısından güvenli su basmasına karşı yapılar oluşturarak geleneksel methodlara göre %50 ye kadar maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadırlar.

Kolay, ekonomik ve çevresel açıdan uygun iskele yapıları ve nehir duvarları

Hızlı ve kolay montajıyla TensarTech duvar sistemleri, geogrid ile güçlendirilmiş arka dolgu ve çeşitli modüler kaplama ünitelerinden oluşmaktadır.

  • Betonarme ile karşılaştırıldığında inşaat maliyeti ve zamanında yarı yarıya tasarruf
  • İskele kullanılmadan inşa edilebilir ve çoğunlukla vinçe de ihtiyaç duyulmaz
  • Sahadan kazanılan malzemenin yapısal dolgu olarak kullanılması ile ayrıca maliyet ve çevreye zarar azaltılmaktadır
  • Çekici kaplama çeşitleri mevcuttur ve kaplam üniteleri fabrikada veya sahada imal edilebilmektedir
  • 120 sene ömrü vardır ve çok dayanıklıdır

Deniz koruma koşulları için dizayn edilmiştir

TensarTech Deniz duvar sistemi, başlangıç geogridleri arka yüzün içine monte edilen sahada imalatı yapılabilen önceden hazırlanmış beton kaplama ünitelerinden oluşmaktadır. Montaj başladığında esas uzunluktaki geogrid basitçe bodkin bağlantısı ile başlangıç geogridine bağlanmaktadır. Bu sistem, dalga etkisine karşı kıyı koruması sağlaması için dizayn edilmiştir.

Karadaki su yolları

TensarTech Duvar Sistemlerinden biriyle, modüler veya segmentli kaplama bloklarını kullanarak dalga etkisine maruz kalmayan su yolları için istinat duvarları inşaatı yapılmaktadır. Bunun, vinç kullanımı veya iskele gerektirmeden montajı yapılabilmektedir. Modüler bloklar, yapısal dolgu içindeki geogrid güçlendirme katmanlarına güvenlice tam dizayn dayanımına sahip polimer bağlantılar ile bağlanmaktadırlar.


TensarTech Sistemlerinin kolay montajı, inşaat zamanını ve maliyetini azaltmaktadır

Tensar geogridleri, erozyon ürünleri ve TensarTech duvar sistemleri kullanarak mühendisler esnek, güvenilir ve çevre açısından güvenli su basmasına karşı yapılar oluşturarak geleneksel methodlara göre %50 ye kadar maliyet ve zaman tasarrufu sağlamaktadırlar.

Erozyondan korunma

Nehirler, göller, rezervuarlar ve drenaj kanalları gibi karadaki sular problem oluşturursa doğal bitki örtüsü genelde toprak erozyonuna karşı yeterli korumayı sağlamaktadır. Dalgaya veya yüksek hızlı akımlara maruz kalan alanlarda, mesela Tensar Mat maliyetleri düşüren uzun vadeli koruma katmanı sunmakta ve yüzeyi stabilize ederek bitkilerin büyümesini sağlayarak kök sistemine uzun vadeli koruma ortamı oluşturmaktadır. Bir Tensar firması olan North American Green, kapsamlı erozyon kontrolü ve çim güçlendirme çözümleri sunmaktadır. North American Green ürünleri teknik uzmanlık, gelişmiş teknoloji desteği, müşteri servisi ve coğrafi olarak geniş ağa sahip olmasıyla bir çok alternatife sahip olarak bu piyasada kendine ayrı bir yer edinmektedir.


Need help?

Product Literature