Down to content

Ticari ve Sanayi

Başlangıçta stabilize edilmektedir

Zayıf veya değişken zemin üzerine inşaat yapılırken yollar, diğer alanlar (kaplamalı veya kaplamasız) veya çalışma platformlarında Tensar geogrid ile mekanik olarak stabilize edilmiş katman bir çok fayda sağlamaktadır:

  • Dolgu veya alt-temel katmanları performans kaybı olmadan %50 ye varan oranda azaltılmaktadır ayrıca malzeme ve hafriyat maliyetleri, sahadaki zaman ve inşaat CO2 emisyonları minimize edilmektedir
  • Pahalı hafriyat ve kirli toprağın saha dışına gönderilmesi önlenebilmektedir
  • Değişken zemin üzerindeki farklı oturmalar,  sağlam bir platform oluşturmak için katmanlar halinde geogridler kullanarak kontrol edilebilmektedir
  • Sahadan kazanılan malzemeyi dolguda kullanarak artık malzeme azaltılır
  • Geogridler, saha girişini geliştirmek ve platformun taşıma kapasitesinin arttırılması için kullanılarak dolgu azaltılmakta ve güvenlik arttırılmaktadır
  • Geçirgen kaplamaların taşıma kapasitesi, agrega temel katmanına geogrid güçlendirmesi eklenerek arttırılabilmektedir


Sağlam temeller

Tensar'ın zemin stabilizasyonundaki uzmanlığı kazık temeller veya sıkıştırılmış agrega sütunlar üzerinde Yük Transfer Platformlarının dizaynını içermektedir, ayrıca zemin döşeme plakasının dizayn açıklığını azaltarak daha az çelik güçlendirme gerektirmektedir (çubukdan hasıra kadar). Bu, pahalı çelik işçilik ihtiyacını engellemektedir ve önemli derecede inşaat hızını arttırmaktadır.

Tensar, istinat duvarları ve dik toprak setler için de çözümleri vardır

İstinat duvarlarının ve dik eğimlerin kullanılmasıyla elinizdeki arazi miktarında önemli artışlar olmaktadır. TensarTech Sistemimiz, çevre açısından çekici eğimler ve büyük temel maliyeti olmadan yüksek istinat duvarlarının kolayca inşa edilmesini sağlarken, Tensar Mat yeni oluşturulan eğimlerdeki üst toprağı tutar.


Tensar Teknolojisi - minimum inşaat süresi, optimum saha kullanımı

Tensar'ın zemin stabilizasyonu ve temel desteklenmesindeki deneyimi sayesinde saha üzerine harcanan zaman azaltmakta ve daha iyi kullanılabilmesi sağlanmaktadır.

Koruma - yeşil kalmasını sağlamak

Toprak eğimler, drenaj kanalları ve su yolları biyolojik olarak çözünebilen veya kalıcı erozyon ürünleri ile geliştirebilmektedir. Tensar, doğal yeşil çözümler oluşturmak ve korumak için kanıtlanmış sürdürülebilir mühendislik ürünlerine sahiptir.

Need help?