Down to content

Kazık makineleri, hareketli vinçler ve yüklü alanlar için çalışma platformları

Güvenlik, mobil vinçler, kazık makineleri ve diğer ağır yapıların inşaat sahasında bulunurken daha çok önemlidir - özellikle zayıf ve değişken zemin üzerinde. Bu gibi durumlarda, güvenli çalışma platformlarına ihtiyaç duyulduğunda, Tensar TriAx® geogridleri sadece güvenli sağlam çalışma alanları oluşturmakla kalmaz, ayrıca maliyet tasarrufu ve daha az dolgu kullanımı sağlamaktadır.

Tensar geogridleri nasıl yardım edebilir

Tensar TriAx®, 360° de neredeyse eşit dağılmış çekme dayanımı ile sağlam bağlantı noktaları ve efektif kesit profiline sahip olup daha etkili parçacık sıkıştırması yapabilmektedir. Grid içindeki açıklık ile agrega kilitlenerek mekanik olarak stabilize edilmiş katman oluşturulur, böylece taşıma kapasitesinde artış ve ağır yük altında yükün dağılımı sağlanmaktadır.


Projeniz ne olursa olsun biz size yardımcı olabiliriz

Tensar'ın yenilikçi teknolojisi, dünya çapında yaygın bir şekilde kullanılmaktadır ve kapsamlı vaka çalışması ve broşürler mevcuttur. Tensar, ayrıca geogridler için uzman tavsiyesi, şartnameler, çizimler, sertifikalı dizaynlar ve maliyet analizi ile tam teknik destek sunmaktadır ve dünya çapında bir çok ücretsiz dizayn çalıştayları düzenlemektedir.

Taşıma kapasitesini arttırırken güvenliği de arttırır

Tensar TriAx®, 360° de neredeyse eşit dağılmış çekme dayanımı ile sağlam bağlantı noktaları ve efektif kesit profiline sahip olup daha etkili parçacık sıkıştırması yapabilmektedir.

Faydaları

Stabilize edilmemiş agrega ile karşılaştırıldığında TriAx® geogridlerin çalışma platformu veya depolama alanlarına uygulanmasıyla çok büyük faydalar elde edilmektedir:

  • Arttırılmış taşıma kapasitesi: mekanik olarak stabilize edilmiş katman, yükü daha geniş bir alana yayarken ağır makineler için daha güvenli ve dayanıklı bir zemin oluşturmaktadır
  • Azaltılmış katman kalınlığı: granül katman çoğu zaman neredeyse yarı yarıya düşürülürken performans kaybı  olmamaktadır. Bu da daha az zemin toprağının kazılması ve taşınması anlamına gelmektedir
  • Kalitesi daha düşük ve geri dönüştürülmüş dolgu: Katman performansının artmasıyla, mekanik olarak stabilizasyonun kullanımı, geri kazanılmış agrega gibi, daha az kaliteli dolgu kullanılmasını sağlamaktadır
  • Uzun vadeli maliyet tasarrufu: daha az hafriyat ve buna ek olarak, geri kazanılan agregaların kullanılması ile inşaat maliyeti ve %50 ye varan karbon tasarrufu sağlanmaktadır


Need help?