Down to content

Sürdürülebilir Kentsel Drenaj - SKDS

Geleneksel olarak, tipik bir kentsel alanda miktarda yüzey suyu boşaltmak için tasarlanmış büyük geçirimsiz yüzeyler ve yeraltı boru drenaj sistemleri ile inşa edilmiştir, ancak varsa yaban hayatına veya su kalitesine çok dikkat edilmektedir. Şimdi kaynağında su akışını azaltmak ve Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemleri (SKDS) kullanarak deşarj edilen suyun kalitesini artırmak için daha geniş bir çevreye daha az etkisi olan daha bütünsel bir yaklaşım ele alınmaktadır.

Doğal drenajın taklit edilmesiyle kirli ve yüzeysel su akışını toplayıp depoladıktan sonra su yolları ile, çevreye yavaş yavaş geri bırakmadan önce temizlek gibi esnek bir fikir geliştirilmiştir.


SKDS hiçbir enerji (güneş ışığı dışında) çok az kullanmalı, esnek olmalı, yönetimi kolay, çevre dostu ve estetik olarak çekici olmalıdır. Bu tür sistemler yumuşak peyzaj özellikleri ile sert yüzeyli alanlar kullanarak, çoğu kentsel ortamlarda çalışmak için tasarlanabilir ve farklı çeşitlerde bileşenler ve kontrol yöntemleri içerebilir:

  • Filtre şeritleri ve yağmur hendekleri
  • Geçirgen yüzeyler ve filtre drenler
  • İnfiltrasyon cihazları
  • Havzalar ve göletler


Tensar Teknolojisi içeren dengeli bir drenaj

SKDS hiçbir enerji (güneş ışığı dışında) çok az kullanmalı, esnek olmalı, yönetimi kolay, çevre dostu ve estetik olarak çekici olmalıdır.

Tensar nasıl yardım edebilir

Tensar, SKDS drenaj tasarımı için uygun olan bir çok ürünlere ve çözümlere sahiptir. Esasen, iki kategoriye ayrılır:

SC Intergrid™ gibi Tensar'ın yenilikçi geogridlerini kullanarak gözenekli üstyapıların yapısal olarak geliştirilmesiyle  mekanik olarak geçirgen temellerin stabilize edilmesi.

Yağmur hendekleri ve göletleri için erozyon kontrol şilteleri, Tensar Mat gibi, kullanarak Erozyon kontrolü yaparak doğal bitki örtüsü oluşturmak ve erozyon dayanımı arttırarak su basmalarına karşı direnç kazandırılmaktadır.

Need help?