Down to content

Sürdürülebilir İnşaat ve Yeşil Mühendislik

İnşaat projeleri, özellikle çevre konusunun hassas olduğu yerlerde maksimum değer ve minimum etki arasındaki doğru dengeyi bulmalıdır. Duvar sistemleri veya zemin stabilizasyonunda kullanılırsa Tensar Teknolojisi her zaman optimum verimlilikte dizayn çözümleri bulmaktadır. Verimli çözümler sunarak hem maliyetin azaltılmasını sağlar hem de çevresel zararı en aza indirmektedir.

Tensar nasıl herkese yardımcı olabilir

Tensar'ın ürünleri ve sistemlerinin devamlı olarak projenize fayda sağlamasının bir çok farklı şekli vardır:


Atık miktarının azaltılması: Tensar Duvar Sistemleri, kömür atıkları veya toz halinde malzemeler gibi ikincil derecedeki dolguları kullanabilmektedir ve Tensar'ın Eğim Sistemleri genelde saha içi kazanılan malzemeleri dolgu olarak kullanmaktadır. Tensar'ın zemin stabilizasyon sistemleri hem agrega katmanını %50 oranında azaltmaktadır, hem de hafriyat malzeme miktarını azaltarak geri dönüştürülmüş agregayı kullanabilmektedir.

Karbon Azaltılması ve Enerji Verimliliği: Beton, çelik ve kireç gibi geleneksel inşaat malzemeleri çok yüksek miktarda enerjiye ihtiyaç duyarak karbon salınımını arttırır. Mekanik olarak zemin stabilizasyonu ve güçlendirilmiş toprak yapıları geleneksel çözümlere göre önemli ölçüde daha az enerji ihtiyacı duymaktadır. Geleneksel beton yapıya göre, mesela, tipik TensarTech Toprakarme Yapısıne inşa etmek üçte bir oranında enerji tüketmektedir. Asfalt güçlendirme sistemlerinin kullanımı sayesinde üretimi için çok karbon ve enerji gerektiren bitüm kullanımı azaltılarak yolun genel sürdürülebilirliğine fayda sağlanmaktadır.

Su kaynaklarının korunması: Tensar ürünleri ve çözümleri, Sürdürülebilir Kentsel Drenaj Sistemlerinde büyük rol oynamaktadır. Geçirgen kaplama sistemlerinin temel katmanlarındaki zemin stabilizasyonu geogridleri ve göletlerdeki erozyondan korunmada kulllanılan Tensar Mat örnek verilebilir. rüzgar santralindeki ulaşım yolları gibi doğa içindeki projelerde hidrolojik açıdan etki en az olabilmektedir. Tensar'ın ürünleri, kimyasal olarak tepki vermez ve doğal su döngüsünü etkilememektedir.

Çevreye etkinin minimuma indirilmesi: Araç hareketlerinin azaltılması, köy veya kasabalardan daha az kamyon geçmesi; Tensar sistemlerinde sert mühendislik kapmalarının yerine doğal bitki tabakasının kullanılması sonucunda ortaya çıkmaktadır


Verimlilik ve çevre için dizayn edildi

Duvar sistemleri veya zemin stabilizasyonunda kullanılırsa Tensar Teknolojisi her zaman optimum verimlilikte dizayn çözümleri bulmaktadır.

Hangi proje olursa olsun biz sürdürülebilir çözüm bulmakta yardımcı olabiliriz

30 seneden fazladır, Tensar'ın yenilikçi çözümleri dünya çapında çevreci çözümler sunmaktadır ve çok sayıda vaka çalışmaları ve broşürler mevcuttur. Bizim deneyimli mühendislerimiz size projeniz için en uygun çözümü sunabilmektedir. Hatta, projenizde Tensar TriAx kullanarak elde edeceğini karbon tasarrufunu Karbon Hesap Makinesi ile bulabilirsiniz.

Need help?