Down to content

Kaplanmış yollar ve Kaplanmış Alanlar

Daha önce hiç olmadığı kadar önemli olan proje zamanından, maliyetinden ve karbon emisyonlarından tasarruf için Tensar'ın çözümü vardır. Yeni yollar, park alanları ve yumuşak zemin üstü inşaatları olsa da durum fark etmez. Tensar TriAx® geogridin 360° çekme dayanımı ve üçgen açıklıklar dolgu agregası parçalarının yerinde kilitlenmesini sağlamasıyla trafik yükü altında mükemmel performanslı mekanik olarak stabilize edilmiş katman oluşturulmaktadır. Bu, agrega katmanın kalınlığının dramatik bir şekilde azaltılmasını sağlamaktadır. Bu azaltma %50 oranına kadar çıkabilmektedir ayrıca hafriyat miktarını da aynı oranda azaltabilmektedir. Bir çok sayıda TriAx katmanı farklı oturmanın azaltılması için değişken zeminlerde kullanılabilmektedir.

Tensar ayrıca güçlü TensarPave™ yazılımını geliştirerek dizayn yapanlara hangi özel proje olursa olsun optimum çözümü bulmak için yardımcı olmaktadır. 

Bakım bütçenize ayıracağınız parayla daha fazla yol

Yol bakımı maliyetlerini düşürmek küçük bütçeler için daha da fazla önem kazanmaktadır. Bunun için basit cevap nedir? Yol inşaatı ve bakımını azaltmak için gerekli adımları atmak gereklidir. Tensar bunun için size yardım edebilir. TriAx® geogridlerini kulllanarak yeni yollar ve asfalt güçlendirme ürünlerinin bağımsız tabakalarının mekanik olarak stabilize sağlayarak ilave sermeler, genişletme ve tamirler için uzun dönemli dayanım, asfalt yorulmasında azalma, reflektif çatlama azalma ve bakım aralıklarının azaltılması gibi faydalar sağlamaktadır.

Tensar'ın yardımcı olabileceği alanlar

Tensar Teknolojisi yol inşaatında ve bakımında kritik konularda yardımcı olabilir:

Zayıf toprak zemin üzerinde bağımsız kaplama katmanlarını mekanik olarak stabilize etmek için TriAx geogridlerini yapısal geliştirme yapmak için kullanmak

Bağlantılı beton zemin veya çatlamış çimentolu zeminler üzerinde oluşan yüzey yıpranmasını, yorulma çatlamasını ve reflektif çatlamasını kontrol etmek için Asfalt güçlendirmesi  

Kaplanmış yollar ve Kaplanmış Alanlar

Tensar bunun için size yardım edebilir. TriAx® geogridlerini kulllanarak yeni yollar ve asfalt güçlendirme ürünlerinin bağımsız tabakalarının mekanik olarak stabilize sağlayarak ilave sermeler, genişletme ve tamirler için uzun dönemli dayanım, asfalt yorulmasında azalma, reflektif çatlama azalma ve bakım aralıklarının azaltılması gibi faydalar sağlamaktadır.                                           

Faydalarını görün

Dünya çapında projelerde 30 seneden fazla tecrübe ile Tensar sistemlerinin kanıtlanmış faydaları:

  • Azaltılmış bağımsız agrega tabaka kalınlığı
  • Geliştirilmiş taşıma kapasitesi
  • Azaltılmış hafriyat miktarı
  • Daha az uzun dönemli maliyetler
  • Azaltılmış saha CO2 emisyonları
  • Azaltılmış reflektif ve yorulma çatlamaları
  • Uzatılmış yapısal kaplama ömrü
  • Optimize dizaynlar için TensarPave yazılımı


Need help?