Down to content

Saha Doldurma İnşaatı

Nasıl faydalanabilirsiniz

Tensar'ın tek eksenli and TriAx® geogrid sistemleri, saha doldurma inşaatlarında kullanımı kanıtlanmış, sağlam ve güvenli çözümleri farklı yöntemler ile kullanılmaktadır:

  • Kaplama malzemelerini güçlendirerek (geomembranlar/ kil bariyerleri veya kompozit kaplamalar vb.) zarar görmesini önlemektedir
  • Mevcut depolama alanını, dik eğimli yerler gibi, genişletmektedir
  • Bozulmayı ve oturmayı kontrol etmektedir
  • Eğimlerde ve toprak kaplamalarda kaymaya karşı koymaktadır
  • Mevcut atık sahaları üzerinde dikey olarak saha dolgusu genişlemesine izin vermektedir
  • Ekonomik ve az bakım gerektiren mekanik olarak stabilize edilmiş giriş yolları inşaatına izin vermektedir


Arkasında Tensar'ın yenilikçi mühendisliği olan saha doldurma işlemi

Modern mühendislik kullanılan saha doldurma alanlarında hem güvenli şekilde inşa edilmelidir, hem de çevre açısından duyarlı olup şartnamelere uygun uzun vadeli çözüm olmalıdır.

Başlıca saha doldurma uygulamaları

Tensar'ın yenilikçi sistemleri, saha doldurma inşaatında kullanılan bir çok uygulaması vardır. Başlıca kullanım alanları:

Saha doldurma kaplama stabilizasyonu, sızıntı suyu drenajı malzemesi veya drenaj malzemesinin ve üst toprak ağırlığına karşı eğimli kapama sistemleri geçici yüklere maruz kalan  eğimlerde kaymaya karşı koymaktadırr

Saha doldurma kapasitesinin arttırılması (veya sırtında taşıma) eski atığın üzerine yeni saha doldurma malzemesi konmasıdır ve alttaki atığın farklı oturmalarına karşı kaplama malzemesinin sağlamlığını korunması sağlanmalıdır


Saha doldurma kaplaması desteği, alttaki dik düzgün olmayan yüzey profili, eski maden ocakları gibi, olduğu zaman ihtiyaç duyulmaktadır ve boşluk alanını genişleterek kaplama sistemi için yumuşak bir profil oluşturmaktadır. Dik güçlendirilmiş toprak setler dahili hücre duvarlar oluşturmak için inşa edilebilir


Need help?