Down to content

Temelin Desteklenmesi

Bir çok projelerde zayıf zemin üzerindeki toprak set için sağlam bir temel oluşturmak genel bir problem olmaktadır. Yumuşak toprağın hafriyatı ve değiştirilmesi, hem maliyet hem de çevre açısından iyi bir çözüm değildir, fakat Tensar Teknolojisi toprak setlerin temelini güçlendirmek için ideal, maliyet tasarruflu çözümler sunmaktadır. Tensar, Basetex geotekstilleri, TensarTech Stratum örtüsel kaplama sistemi veya çok az oturma tolere edilebilen yerlerde kazıklar üzerinde Yük Transfer Platformu (YTP) kullanılmasını sağlamaktadır.


Tensar size nasıl yardımcı olabilir

Tensar, uzun yıllardır elde edilen zemin stabilizasyonundaki uzmanlık ile kanıtlanmış, sağlam ve güvenilir çözümleri size yardım etmek için sunmaktadır:

  • Oturmanın kontrolü veya azaltılması
  • İnşaat zamanının azaltılması
  • Radye temel veya zemin kirişleri kullanılmadığından maliyetler azalır
  • Güvenli ulaşım sağlamaktadır

Tensar ile güvenli temeller oluşturmak

Tensar, uzun yıllardır elde edilen zemin stabilizasyonundaki uzmanlık ile kanıtlanmış, sağlam ve güvenilir çözümleri size yardım etmek için sunmaktadır.

Tensar, sizin proje ihtiyaçlarınıza ve inşaat sahanızın koşullarına göre iki ana tipte temel desteği sunarak size yardımcı olabilmektedir:

Need help?