Down to content

Erozyon Kontrol Tanıtımı

Her saha kendine has karakteristiklere sahiptir -- topografik özellikler, toprak özellikleri ve iklim farklılıkları gibi -- bunlar gibi farklılıklar potansiyel toprak erozyonu hızını ve tipini etkilemektedir.

Bu nedenle Tensar International, komple yüksek kalitede erozyon ve çökelti kontrol sistemlerini özel erozyon kontrol, çökelti kontrol, hidrolik, aşınmaya karşı koruma ve/veya bitkileşme güçlendirmesi gibi her türlü uygulama için geliştirmekte, üretmekte ve dağıtımını yapmaktadır.


Erozyon Kontrol

Çevre açısından en hassas sulak alanlardan en şiddetli yüksek akışlı kanala kadar ve kısa ömürlü erozyon korumasından kalıcı çim güçlendirmesine kadar -- ve bunların arasındaki her türlü proje ve durum için -- Tensar® Erozyon Kontrol yetkili distribütörleri, sizin uygulama ihtiyaçlarınıza uygun kapsamlı bir çözümü sunmak için gerekli bilgi ve saha uzmanlığına sahiptirler.


Tensar, çeşitli erozyon kontrol uygulamaları için kanıtlanmış, çok yönlü ve maliyet tasarrufu sağlayan çözümler sunmaktadır:


Need help?