Down to content

Kıyı Koruması

Yıkıcı dalgalar, gelgit ve akımların gücünden dolayı dünyadaki çok az yer kıyılarda inşaat yapması kadar zordur, ayrıca doğal çevreye karşı hassas çözümün olması da gerekmektedir. Tensar, mühendislere nehir ve kıyı korumalarında betonarmeye göre daha esnek, güvenilir ve çevresel olarak daha duyarlı alternatifler sunabilmektedir. TensarTech Duvar Sistemleri, proje konumuna göre uygun kaplama çeşitleri ve geogrid ile güçlendirilmiş toprak yapıların bir araya getirilmesi ile oluştulmaktadır.

TensarTech Marin Duvar Sistemleri, doğrudan dalganın etkisine karşı koyabilecek çok dayanıklı beton kaplama üniteleri içermektedir. Kaplama yüzeyler, gerekirse sahada döküm yapılabilir, başlangıç geogridler kaplama yüzeyin arka kısmının içinde olacak şekilde hazırlanabilir. Montaj başlandığında ana geogrid, başlangıç geogridine kolayca bir bodkin bağlantısı ile bağlanabilmektedir.


Dere kenarı duvarları genelde TensarTech Modüler Blok Duvar Sistemi ile yapılmaktadır. Önceden hazırlanmış modüler (kademeli) bloklar kullanarak, sistem iskele veya vinç kullanımına ihtiyaç duymadan montaj edilebilir. Geogridler, kaplama yüzeyine çok efektif polimer bağlantılar ile bağlanmaktadır.

Sıkça yüksek hızlı akımlara veya dalgalara maruz kalan alanlar için erozyon kontrolü yapabilmek için tasarruf sağlayan ve biyolojik olarak çözünmeyen ve erozyona karşı doğal bitki örtüsünün büyümesini sağlayan kalıcı katman Tensa Mat kullanılmaktadır.

Projeniz ne olursa olsun biz yardımcı olabiliriz

Uzun yıllardır Tensar Teknolojisi, bir çok kıyı ve deniz duvarları, su setleri, kayma onarımları, kanal restorasyonu ve nehir kenarı duvarları gibi su yolu projelerinde mükemmel performans vermektedir. Kapsamlı vaka çalışmaları ve broşürler hizmetinize sunulmaktadır.

Kıyı koruması ve erozyona karşı nehir koruması? Tensar'ın çözümü bulunmaktadır

TensarTech Marin Duvar Sistemleri, doğrudan dalganın etkisine karşı koyabilecek çok dayanıklı beton kaplama üniteleri içermektedir. 

TensarTech Duvar Sistemlerinin Faydaları

Geleneksel betonarme yapılar ile karşılaştırıldığında, TensarTech Duvar Sistemleri çok çeşitli faydalar sunmaktadır:

  • İskele kullanılmaz: özel modüler blok sistem, basitçe iskele kullanılması gerektirmeden, çoğu zaman, vinç de gerektirmeden montajı yapılabilmektedir
  • Sahada beton kürlemesi için beklemeye gerek yoktur: önceden dökülmüş hazır kaplama üniteleri kürleme zamanı gerektirmez ve gelgit olan yerler için uygundur. Ayrıca, betonun su yollarını kirletme riskini azaltmış olacaktır
  • Kolay montaj: genellikle montaj için özel yetenekli işçi gerektirmez
  • Çevreye etki azalır: geri kazanılmış veya sahadan kazanılmış dolguyu kullanarak inşaat sırasındaki CO2 emisyonları azaltılmış olur


  • İnşaat maliyetleri düşmektedir: kolay, hızlı inşaat, sahadan kazanılan malzeme kullanımı, maliyet ve zamandan %50 ye varan tasarruf
  • Neredeyse hiç bakım gerektirmez: Tensar sistemleri, 120 seneye varan dizayn ömrü ile minimum bakım gerektirmektedir

Toprak erozyonunun problem olduğu yerlerde, Tensar Mat mükemmel çözüm olabilmektedir:

  • Doğal erozyon koruması: bitki örtüsü oluşana kadar yüzeyi stabilize ederek ileride de kök sistemini geliştirmektedir ve korumaktadır
  • Tensar'ın kardeş şirketi NAG (North American Green) tarafından daha fazla erozyon kontrol ürünleri sunulmaktadır


Need help?