Down to content

Asfalt Güçlendirme

Tensar: Reflektif çatlamanın kontrolü

Asfalt içindeki reflektif çatlama, alt tabakada bulunan beton tabliyeler veya çimento bazlı temel katmanların ek yerlerinde oluşmaktadır. Ayrıca genişleme, çekme ve termal nedenlerden dolayı alt tabakanın hareket etmesinden veya trafikten dolayı gerilmelerden, yeni ile eskinin birleştiği yol genişletmelerinde oluşan farklı oturmalardan dolayı oluşabilmektedir.


Tensar asfalt gridleri ve kompozitleri size nasıl yardım edebilir

Tensar'ın asfalt güçlendirme gridleri, bitümlü tabaka ile etkileşime geçerek çekme dayanımını arttırır, asfalt hareketlerini limitler ve çatlamanın oluşmasını azaltır. Çatlama oluşsa bile çok küçük boyutlarda kalmaktadır. Yapısal asfalt gridleri, yavaş ama ağır tekerlek yüklerinin yüksek ısılara maruz kalan az dayanımlı karışımların karşılaştığı yüzey yıpranmasını azaltır. Asfalt kompozitleri, gridlerin yapıştırma sıvısından bitümü emebilen tekstil bir kumaşa yapıştırılmasıyla oluşmaktadır ve gerilim azaltan membran gibi hareket etmektedir (Gerilim Emen Membran Katmanı veya GEMK olarak da bilinir). Tekstil katman ayrıca suyun kaplamanın alt kısımlarına geçmesini önleyen bir bariyer görevi görmektedir.


Tensar asfalt gridleri ve kompozitleri size nasıl yardım edebilir

Tensar'ın asfalt güçlendirme gridleri, bitümlü tabaka ile etkileşime geçerek çekme dayanımını arttırır, asfalt hareketlerini limitler ve çatlamanın oluşmasını azaltır. 

Faydaları

  • Reflektif çatlamaya karşı koymaktadır: Asfalt güçlendirme beton tabliyenin veya çimento bazlı alt tabakaların hareketinden, bükülmesinden ve çekilmesinden dolayı oluşan yüzey katmanın içindeki çatlakların oluşmasını önlemektedir. GEMK etkisi, üst tabakadı gerilmeyi de azaltmaktadır
  • Yorulma çatlaklarını azaltmaktadır: Güçlendirme, trafikten dolayı asfaltın tabanında oluşan çatlama yapan gerilme kuvvettinin azaltılmasını sağlamaktadır
  • Farklı oturmalardan oluşan çatlamanın kontrol edilebilmesi: Yol genişletmesinde farklı oturmalardan dolayı oluşan boyuna çatlaklar Tensar TriAx geogrid kullanarak azaltılmaktadır. Bu, yeni bağımsız agrega katmanın stabilize edilmesini ayrıca yüksek dayanımlı asfalt güçlendirme tabakası oluşmasını sağlamaktadır
  • Yüzey Yıpranmasını Azaltır: Asfalt karışımı ile kitlenen yapısal asfalt gridin eklenmesi ile yatay hareketler engellenerek düşük dayanımlı karışımlarda yüzey yıpranmaları azaltılmaktadır

 

 

Kanıtlanmış çözüm

Tensar'ın asfalt güçlendirme sistemleri, detaylı bağımsız testlere ve bir çok önde gelen uluslar arası enstitülerde, İngiltere-Uni.of Nottingham dahil, son 30 senedir araştırmalara tabi tutulmaktadır. Ayrıca dünyanın birçok ülkesinde çok sayıda gözlemlenen montajdan elde edilen performans tecrübeside kayıt altındadır.    

 

Need help?